Kurs Python

Rozpoczynam cykl kursów wprowadzających do języka Python. Uznawany za język programowania roku 2007, Python zbiera coraz większe grono zagorzałych zwolenników. Wśród programistów jest wielu konwertytów, z języków takich jak Perl czy PHP. Cechą wyróżniającą Python jest stosowanie go w projektach webowych (patrz: Django i inne szkielety) oraz z zaawansowanych projektach dla przedsiębiorstw (patrz: OpenERP). Warto się nauczyć tego języka, nie tylko z powyższych powodów, ale także dlatego, że jego podstawy są bardzo proste i ułatwiają realizację różnorakich zadań.

Python jest też szeroko stosowany w testowaniu i wspieraniu programowania tworzonego w innych językach. Posiada nawet implementacje działającą w oparciu o maszynę wirtualną i biblioteki Java - to projekt Jython.
Co można zaliczyć do zalet otwartego języka, środowisko ludzi rozwijających sam Python i projekty z nim związane zdają się być bardziej uporządkowani niż inne projekty. Dzięki aktualizowanej bazie projektów budowanych w Pythonie powtarzalność realizacji podobnych tematów jest znacznie mniejsza, a siły programistów lepiej skoncentrowane. Projekt Python Package Index zawiera listę ponad 6000 projektów mocno związanych z samą technologią Python. W zasobach internetu znajdziemy wiele interesujących artykułów o rozwiązywaniu różnych problemów w Python, przy czym jedną z najciekawszych baz recept jest baza ActiveState - firmy będącej producentem komercyjnych wersji języków Perl i Python.
Na kolejnych stronach poradnika postaram się przekazać w sposób praktyczny, jak stosować elementy składniowe języka Python oraz następnie jak zastosować je w złożonych skryptach. W dalszej kolejności przybliżę modularność i obiektowość - najchętniej stosowaną dziś cechę języka Python w nowych projektach.

Kilka słów o historii

Wstępny kształt języka Guido van Rossum zaczął tworzyć w 1989 roku analizując język ABC i Modula-3. Język ABC powstał w CWI. Język Modula-3 to kolejne wcielenie młodszego rodzeństwa Pascala. Celem autora było nadanie językowi czytelności i możliwości nieograniczonego rozszerzania. W wolnym tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia chciał napisać interpreter języka, który przemówiłby do hackerów Unixa i C. Pierwsza publikacja odbyła się w 1991 roku. Nazwa języka wzięła się od ulubionej serii komediowej van Rossum'a - Latającego Cyrku Monthy Pythona.
Więcej o historii języka Python dostępne na jego stronie na Wikipedii.